امتیاز شما :
امتیاز : ۳

این نسخه تنها شامل صفحه اول مقاله می باشد
جهت دریافت نسخه کامل از کلید زیر استفاده نمایید

پرداخت و دریافت نسخه کامل

مقدمه‌ای بر تاریخچه بیماری مالتیپل اسکلروزیس (ام اس)

پرستو مجتهد زاده اردبیلی (کارشناس ارشد علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

بیماری مالتیپل اسکلروزیس یا ام اس، بیماری خود ایمنی و التهابی غلاف میلین در سلول‌های عصبی مغز و نخاع می‌باشد. مبتلایان به بیماری در سه دههٔ اخیر رو به افزایش بوده‌اند، بطوری که در کشور جمهوری اسلامی ایران، درحالی که در سال ۱۳۵۶ فقط ۲۶ بیمار مبتلا به ام‌اس، شناسایی شده بودند، در حال حاضربیش از ۶۰ هزارنفر مبتلا به ام‌اس هستند. شیوع ام‌اس در ایران ۵ تا ۷۴ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر برآورد شده‌است و استان اصفهان بالاترین میزان شیوع، یعنی ۹۳ در هر ۱۰۰ هزار نفر را به خود اختصاص داده‌است.
در این مقاله به اولین محققانی که این بیماری را توصیف کردند، از جمله پروفسورژان مارتین شارکو و رابرت کارمول اشاره شده است و شرح حال مکتوب اولین بیماران درگیر در تاریخ پزشکی ذکر شده است.
در ادامه به گستره جغرافیایی شیوع بیماری‌ام اس پرداخته شده و فرضیات ایجاد بیماری از جمله کمبود ویتامین دی و تغییرات شیوع بیماری به نسبت ماه‌های مختلف سال اشاره شده است.

کلید واژه ها : مالتیپل اسکلروزیس، ام اس، غلاف میلین، واکنش‌های خودایمنی، تاریخچه‌ام اس


این نسخه تنها شامل صفحه اول مقاله می باشد
جهت دریافت نسخه کامل از کلید زیر استفاده نمایید

پرداخت و دریافت نسخه کامل
حامیان مجله