امتیاز شما :
امتیاز :

این نسخه تنها شامل صفحه اول مقاله می باشد
جهت دریافت نسخه کامل از کلید زیر استفاده نمایید

پرداخت و دریافت نسخه کامل

جایگاه پتانسیل‌های برانگیخته عصبی در تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروزیس (ام اس)

دکترمحمد علی آرامی (متخصص مغز و اعصاب،دبیر سرویس اختلالات نوروالکتروفیزیولوژی مجله تازه‌های تندرستی)

درتائید ارزیابی بیمار مشکوک به بیماری مالتیپل اسکلروزیس، از تست‌های تشخیصی مختلفی استفاده می‌شود. یکی از بهترین تست‌های تشخیصی، ام ار ای می‌باشد که مثبت بودن آن دلیل قطعی بر بیماری نیست. جهت تست‌های تشخیصی بیشتر از آزمایشات پتانسیل بر انگیخته بینائی، شنوائی و یا حسی استفاده می‌شود. امروزه با دستگاه‌های پیشرفته ام ار ای و نشانه‌های قوی، کمتر از تست‌های تشخیصی پتانسیل برانگیخته استفاده می‌شود.
در این مقاله، به روش‌های تشخیصی پتانسیل‌های برانگیخته بینایی، پتانسیل‌های برانگیخته شنوایی و پتانسیل‌های برانگیخته حسی و حرکتی، اشاره شده است.

کلید واژه ها : مالتیپل اسکلروزیس- ام ار ای- پتانسیل برانگیخته


این نسخه تنها شامل صفحه اول مقاله می باشد
جهت دریافت نسخه کامل از کلید زیر استفاده نمایید

پرداخت و دریافت نسخه کامل
حامیان مجله