امتیاز شما :
امتیاز : ۵

این نسخه تنها شامل صفحه اول مقاله می باشد
جهت دریافت نسخه کامل از کلید زیر استفاده نمایید

پرداخت و دریافت نسخه کامل

نوروفیلامنت ها و نقش آنها در بیماری ام اس

دکتر سعید شاه بیگی متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ نوروایمونولوژی، مرکز تحقیقات مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نوروفیلامنت ها (NF)، پروتئین های با سایز متوسطی ( intermediate) هستند که در سیتوپلاسم سلول ها یافت می شوند. نوروفیلامنت ها (NF) عمدتا دو کاربرد مهم دارند: نخست در تشکیل اسکلت سلولی نقش دارند و دوم در انتقال هدایت آکسونی موثرند.
تخریب آکسونی از مهمترین علل پاتولوژیکی ناتوانی در بیماری های نورودژنراتیو مغز و نخاع محسوب می شود. در تخریب آکسونی، مقادیر نوروفیلامنت ها در مایع مغزی نخاعی (CSF-NFL) و بدنبال آن در سرم (S-NFL) افزایش می یابد. بررسی و اندازه گیری مقادیر نوروفیلامنت ها می تواند گویای شدت و وسعت بیماری های نورودژنراتیو باشد و از سمتی به پیش آگهی بیماری و حتی میزان پاسخ دهی بیماران به درمان های استفاده شده نیز دلالت داشته باشد.
درام اس، بدنبال تخریب آکسونی NF ها وارد CSF و سپس خون می شوند. بر اساس مطالعات گسترده، دیده شده است در بیماران ام اس به طور معناداری مقادیر NFL درCSF افزایش می یابد. از سمتی مطالعات فراوانی حاکی از این است که مقادیر سرمی NFL با مقادیر CSF آن هماهنگی کاملی دارند از اینرو گفته می شود که بررسی مقادیر سرمی NFL می تواند یک معیار مهم در خصوص آسیب های آکسونی در ام اس محسوب شود.
در مطالعه ای که اخیرا منتشر شده است دیده شده که مقادیر بالاتر CSF-NFL می تواند پیش آگهی بدتری در پیگیری ۱۵ ساله در بیماران ام اس داشته باشد. و همچنین مقادیر بالاتر CSF-NFL موید احتمال افزایش مقادیر زمین گیر شدن در سال های آینده می تواند باشد.
در این مقاله، به ساختمان نوروفیلامنت ها، نحوه تشخیصی آنها و از همه مهمتر کارایی آنها در بیماری ام اس اشاره شده است.

کلید واژه ها : نوروفیلامنت، ام اس، پیش آگهی، تشخیص ام اس


این نسخه تنها شامل صفحه اول مقاله می باشد
جهت دریافت نسخه کامل از کلید زیر استفاده نمایید

پرداخت و دریافت نسخه کامل
حامیان مجله