امتیاز شما :
امتیاز : ۵

این نسخه تنها شامل صفحه اول مقاله می باشد
جهت دریافت نسخه کامل از کلید زیر استفاده نمایید

پرداخت و دریافت نسخه کامل

بیماری ام اس و مسائل مربوط به زنان

دکترعبدالعلی بانکی متخصص بیماری های مغز و اعصاب، دبیر سرویس ام اس مجله تازه ها ی تندرستی

بیماری ام اس در زنان نسبت به مردان از شیوع بیشتری برخوردار است ولی شدت بیماری نسبت به مردان از شدت کمتری برخوردار است که این خود نقش هورمون های زنانگی را بارز می کند و نشان می دهد که پیش آگهی بیماری ام اس در زنان بهتر از مردان می باشد. با تغییرات هورمونی زنان در دوران قاعدگی و نیمه دوم سیکل ماهانه این تغییرات در زنان مبتلا به ام اس باعث بدتر شدن سیر بیماری می گردد. در این مقاله به اثرات هورمون های زنانه از جمله استروژن، پروژسترون در بیماری ام اس اشاره شده است.

کلید واژه ها : بیماری ام اس، هورمون های زنانگی، سیر بیماری، سیکل ماهانه، قاعدگی.


این نسخه تنها شامل صفحه اول مقاله می باشد
جهت دریافت نسخه کامل از کلید زیر استفاده نمایید

پرداخت و دریافت نسخه کامل
حامیان مجله