امتیاز شما :
امتیاز :

این نسخه تنها شامل صفحه اول مقاله می باشد
جهت دریافت نسخه کامل از کلید زیر استفاده نمایید

پرداخت و دریافت نسخه کامل

بیماری مالتیپل اسکلروزیس ( ام اس ) در کودکان

دکتر محمد مهدی ناصحی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه آموزشی مغز و اعصاب کودکان، بیمارستان کودکان مفید. دکتر ساسان ساکت ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه آموزشی مغز و اعصاب کودکان، بیمارستان شهدای تجریش.

مالتیپل اسکلروزیس یا ام اس بیماری خودایمن است که سلول های عصبی سیستم اعصاب مرکزی را مورد تهاجم قرار می دهد. تشخیص بیماری در کودکان و بزرگسالان مشابه است و همراه با عکس برداری از سیستم اعصاب مرکزی و مشاهده پلاک های اسکار می باشد. در این مقاله به معیارهای مختلف تشخیصی ام اس در کودکان اشاره شده است و اختلافات ضایعات ام ار ای در هر دو گروه کودکان و بزرگسالان با یکدیگر مطرح شده اند. در ادامه به علل ایجاد ام اس در کودکان اشاره شده است. درمان بیماری ام اس با استفاده از کورتیکواستروئید و ایمونوگلوبولین وریدی و همچنین به اینترفرون ها، GA و در موارد پیشرفته تایسابری و ریتوکسیماب هم اشاره شده است.

کلید واژه ها : مالتیپل اسکلروزیس، ام اس در کودکان، فاکتورهای محیطی و فاکتورهای ژنتیکی، سیستم اعصاب مرکزی


این نسخه تنها شامل صفحه اول مقاله می باشد
جهت دریافت نسخه کامل از کلید زیر استفاده نمایید

پرداخت و دریافت نسخه کامل
حامیان مجله