امتیاز شما :
امتیاز : ۵

این نسخه تنها شامل صفحه اول مقاله می باشد
جهت دریافت نسخه کامل از کلید زیر استفاده نمایید

پرداخت و دریافت نسخه کامل

آسیب شناختی در بیماری ام اس

دکتر سید احمد رضا خاتون آبادی ، استادیارگروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران- معاون برنامه ریزی و توسعه دانشکده توانبخشی و دبیر سرویس گفتارمجله تازه های تندرستی علی اصغر صباغی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه گفتاردانشکده توانبخشی

افراد مبتلا به ام اس، کندی قابل ملاحظه ای در حافظه و مفاهیم شناختی دارند. این افراد همچنین در حیطه های عاطفی-عقلانی، یادگیری و توجه، سرعت پردازش اطلاعات و بینائی همراه با شدت بیماری دچار اختلالاتی می باشند. با توجه به آسیب شناسی بیماری ام اس و همراه با ژنتیک بیمار، باید از داروهای مناسبی برای بیماران استفاده شود. بیماری ام اس با دمیلینه شدن اعصاب مرکزی و قطعه قطعه شدن انها در فرد بیمار همراه است که آسیب شناسی آن در بیماران مختلف کمی با هم متفاوت می باشد.
در این مقاله، به دقت اختلالات حیطه شناخت در بیماری ام اس شرح کامل داده شده است. از نکات مهم دیگر قابل استناد در این مقاله علل ایجاد اختلالات شناختی در بیماران است و با بیان بسیار جامعی به بحث در خصوص روش های درمانی در زمینه ام اس پرداخته شده است. آخرین اطلاعات در زمینه مشکلات شناختی در بیماران ام اس و نحوه درمان آن اختلالات را می توانید در این مقاله ملاحظه فرمایید.

کلید واژه ها : ام اس، حافظه، پردازش اطلاعات، دمیلینه شدن، ژنتیک، مفاهیم شناختی


این نسخه تنها شامل صفحه اول مقاله می باشد
جهت دریافت نسخه کامل از کلید زیر استفاده نمایید

پرداخت و دریافت نسخه کامل
حامیان مجله