امتیاز شما :
امتیاز :

این نسخه تنها شامل صفحه اول مقاله می باشد
جهت دریافت نسخه کامل از کلید زیر استفاده نمایید

پرداخت و دریافت نسخه کامل

پیشنهاداتی برای مقابله با بی میلی جنسی در بیماران ام اس

الهام خندان ، روانشناس و عضو هیات تحریریه نشریات تازه های تندرستی

نیاز جنسی یکی از نیاز های اولیه هر انسان است که ارضاء سالم آن نقش مهمی در کاهش استرس دارد. یکی از مشکلات عمده در بیماران ام اس به وجود آمدن مشکلاتی چون بی میلی جنسی و نهایتا نارضایتی جنسی در روابط زناشویی می باشد که دلیل اصلی آن آسیب دیدن فیبر های عصبی است که پیام را از ناحیه جنسی به مغز می برند و از مغز پیام را به اندام ارسال می کنند.
در بیماران ام اس کاهش میل جنسی به دلیل تصور منفی فرد از بدن خویش به دلیل نا توانیها ، کاهش اعتماد به نفس و تعابیر منفی فرد راجع به خودش مثل درک نادرست فرد از خود برای نداشتن معیار هایی برای جذابیت و زیبایی و سلامت فیزیکی باعث ایجاد مشکلات روانی چون احساس درماندگی، افسردگی ، اضطراب و نهایتا ترس از دست دادن روابط می شود که در ایجاد بی میلی جنسی نقش به سزایی ایفا می کند.
در این مقاله ما روش های درمانی بیماران جهت مقابله به کاهش نیاز جنسی آنها اشاره نموده ایم.

کلید واژه ها : ام اس ، کاهش میل جنسی ، روابط جنسی ، نارضایتی جنسی


این نسخه تنها شامل صفحه اول مقاله می باشد
جهت دریافت نسخه کامل از کلید زیر استفاده نمایید

پرداخت و دریافت نسخه کامل
حامیان مجله