امتیاز شما :
امتیاز :

این نسخه تنها شامل صفحه اول مقاله می باشد
جهت دریافت نسخه کامل از کلید زیر استفاده نمایید

پرداخت و دریافت نسخه کامل

مالتیپل اسکلروزیس و مشکلات روانشناختی مرتبط با آن

دکترمریم حاجی لو

مولتیپل اسکلروزیس یا ام اس شایع ترین بیماری مزمن پیشرونده سیستم اعصاب مرکزی میباشد که با جدا شدگی میلین از سلول های عصبی و اختلالات جسمی و شناختی همراه است. شایعترین علائم شناختی دیده شده در مواجهه با بیماری، افسردگی، اضطراب و انزوای شخص بیمار است. در مدیریت بیماری ام اس لازم است علاوه بر درمانهای نورو لوژیک، فاکتورهای روانشناسی و عوامل تاثیرگذار روانی بیماران نیز مورد توجه قرار بگیرند.

کلید واژه ها : مولتیپل اسکلروزیس- روانشناختی- سیستم عصبی- میلین


این نسخه تنها شامل صفحه اول مقاله می باشد
جهت دریافت نسخه کامل از کلید زیر استفاده نمایید

پرداخت و دریافت نسخه کامل
حامیان مجله