امتیاز شما :
امتیاز : ۵

این نسخه تنها شامل صفحه اول مقاله می باشد
جهت دریافت نسخه کامل از کلید زیر استفاده نمایید

پرداخت و دریافت نسخه کامل

کاربرد سلول‌های مزانشیمی‌در بیماری مالتیپل اسکلروزیس (ام اس)

دکتر سعید شاه بیگی ، متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ نوروایمونولوژی، مدیر مسوول ژورنال تخصصی Cell,Gene and therapy journal (CGT)

مالتیپل اسکلروزیس (ام اس) یک بیماری التهابی دمیلینه شدن است که علت ناشناخته‌ای دارد و بر روی سیستم عصبی مرکزی(CNS) تأثیر می‌گذارد. دو روش عمومی‌پذیرفته شده برای درمان ام اس وجود دارد، اول، جلوگیری از آسیب سلول‌های عصبی به عنوان مثال با استفاده از درمان‌های‌ایمنی (DMT) و دوم، ترمیم آسیب‌های موجود در سیستم عصبی مرکزی(CNS) به عنوان مثال، تعمیر میلین‌های آسیب دیده. مقالات زیادی در مورد پتانسیل سلول‌های بنیادی (SC ) روی تنظیم سیستم‌ایمنی و میلینه شدن مجدد، منتشر شده است. در این مطالعه مروری، ما در ابتدا به تعاریف مهم در زمینه سلول‌های بنیادی اشاره نموده‌ایم و به اثرات‌ایمونولوژی این سلول‌ها پرداخته‌ایم. سپس تمام مطالعات چاپ شده و آزمایش‌های بالینی در حال انجام را بدقت گزارش نموده‌ایم. در همین راستا، ما یک کارآزمایی بالینی دوسوکور، تصادفی- کنترلی را آغاز نموده‌ایم. امیدواریم در آینده نزدیک اطلاعات این مطالعه نیز ارایه گردد.

کلید واژه ها : ام اس، سلول‌های مزانشیمی، Stem cell، Mesenchimal stem cell


این نسخه تنها شامل صفحه اول مقاله می باشد
جهت دریافت نسخه کامل از کلید زیر استفاده نمایید

پرداخت و دریافت نسخه کامل
حامیان مجله