امتیاز شما :
امتیاز : ۵

این نسخه تنها شامل صفحه اول مقاله می باشد
جهت دریافت نسخه کامل از کلید زیر استفاده نمایید

پرداخت و دریافت نسخه کامل

کاربرد سلول‌های مزانشیمی‌در بیماری مالتیپل اسکلروزیس (ام اس)

دکتر سعید شاه بیگی ، متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ نوروایمونولوژی، مدیر مسوول ژورنال تخصصی Cell,Gene and therapy journal (CGT)

مالتیپل اسکلروزیس (ام اس) یک بیماری التهابی دمیلینه شدن است که علت ناشناخته‌ای دارد و بر روی سیستم عصبی مرکزی(CNS) تأثیر می‌گذارد. دو روش عمومی‌پذیرفته شده برای درمان ام اس وجود دارد، اول، جلوگیری از آسیب سلول‌های عصبی به عنوان مثال با استفاده از درمان‌های‌ایمنی (DMT) و دوم، ترمیم آسیب‌های موجود در سیستم عصبی مرکزی(CNS) به عنوان مثال، تعمیر میلین‌های آسیب دیده. مقالات زیادی در مورد پتانسیل سلول‌های بنیادی (SC ) روی تنظیم سیستم‌ایمنی و میلینه شدن مجدد، منتشر شده است. در این مطالعه مروری، ما در ابتدا به تعاریف مهم در زمینه سلول‌های بنیادی اشاره نموده‌ایم و به اثرات‌ایمونولوژی این سلول‌ها پرداخته‌ایم. سپس تمام مطالعات چاپ شده و آزمایش‌های بالینی در حال انجام را بدقت گزارش نموده‌ایم. در همین راستا، ما یک کارآزمایی بالینی دوسوکور، تصادفی- کنترلی را آغاز نموده‌ایم. امیدواریم در آینده نزدیک اطلاعات این مطالعه نیز ارایه گردد.


ام اس، سلول‌های مزانشیمی، Stem cell، Mesenchimal stem cell

این نسخه تنها شامل صفحه اول مقاله می باشد
جهت دریافت نسخه کامل از کلید زیر استفاده نمایید

پرداخت و دریافت نسخه کامل
حامیان مجله