دومین همایش بهاره چشم پزشکی


شروع : چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷

مکان : تهران، مرکز همایش های رازی
برگزار کننده : انجمن چشم پزشکی ایران

حامیان مجله