بیست و نهمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران


شروع : سه شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : تهران، مرکز همایش های رازی
حامیان مجله