سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران


شروع : يکشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : سه شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : تهران ، سالن اجلاس سران
حامیان مجله