چهارمین سمینار سالانه دانشجویان داروسازی اردبیل


شروع : چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۷

پایان : چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۷

مکان : دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
برگزارکننده: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

حامیان مجله