نخستین کنگره دانشجویی داروسازی و طب ایرانی


شروع : چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
حامیان مجله