سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران


شروع : سه شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : تهران - مرکز همایش های برج میلاد
شانزدهمین کنگرهعلوم پرتونگاری ایران

حامیان مجله