دهمین کنگره بین المللی روان درمانی / اجلاس آسیایی روان درمانی خانواده محور


شروع : يکشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : دانشگاه تهران - دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
حامیان مجله