همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان و سی و نهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب


شروع : سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : تهران - بیمارستان مرکز طبی کودکان
حامیان مجله