هشتمین كنگره سراسری انجمن علمی سرطان های زنان ایران


شروع : چهارشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : تهران - بیمارستان فرهیختگان
حامیان مجله