دومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار


شروع : چهارشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : تهران، مرکز همایش های رازی
حامیان مجله