هشتمین کنگره بین المللی بنیاد قلب فارس


شروع : سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : شیراز
برگزارکنندگان: بنیاد قلب فارس بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

حامیان مجله