یازدهمین همایش سراسری غدد و متابولیسم کودکان


شروع : چهارشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : یزد - بیمارستان شهید صدوقی
حامیان مجله