بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران


شروع : يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : پنجشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : تهران، مرکز همایش های رازی
حامیان مجله