ششمین کنگره بین المللی انجمن نفرولوژی کودکان ایران


شروع : چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : تهران - بیمارستان مفید
حامیان مجله