اولین سمینار و کارگاه تخصصی هنر و سلامت


شروع : دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : اطاق بازرگانی صنایع ایران و آلمان
آخرین محلت ثبت نام : 28 فروردین 1397

حامیان مجله