کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در نوزادان


شروع : چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : مشهد - بیمارستان فوق تخصصی رضوی
حامیان مجله