پنجمین کنگره بین المللی کاشت حلزون شنوایی و علوم وابسته


شروع : چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : مشهد
حامیان مجله