اولین همایش بین المللی و سومین همایش سراسری سرطان های ریه و اقدامات مداخله ای ریوی


شروع : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۱ تير ۱۳۹۷

مکان : اصفهان ، مرکز همایش های بیمارستان میلاد
حامیان مجله