یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران


شروع : پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۷

پایان : يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : تهران - مرکز همایش های برج میلاد
برگزارکنندگان: انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، آزمایشگاه مرجع سلامت، انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

حامیان مجله