تازه های آموزشی تالاسمی


شروع : پنجشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : شیراز - هتل چمران
حامیان مجله