دومین کنگره انجمن تله مدیسن ایران


شروع : پنجشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : تهران
با محوریت نقش شبکه های اجتماعی در پزشکی از راه دور

حامیان مجله