هجدهمین کنگره آسیایی داروسازی بالینی


شروع : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۱ تير ۱۳۹۷

مکان : تهران، مرکز همایش های رازی
حامیان مجله