هشتمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران


شروع : پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷

مکان : تهران، مرکز همایش های رازی
حامیان مجله