هجدهمین کنگره اپتومتری خراسان


شروع : چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : مشهد
حامیان مجله