چهل و دومین کنگره جامعه جراحان ایران


شروع : شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : تهران، مرکز همایش های رازی
حامیان مجله