ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران


شروع : چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : سه شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۷

مکان : تهران - مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی
حامیان مجله