دومین کنگره ایران و اولین کنگره بین المللی سلول های بنیادی در پزشکی


شروع : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

پایان : پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷

مکان : تهران
مهلت ارسال مقالات : پایان مرداد 97
www.scaot.ir
www.tazeha.org

حامیان مجله