دومین کنگره بین المللی سندروم های کرونری حاد ایران


شروع : چهارشنبه ۶ تير ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۸ تير ۱۳۹۷

مکان : تبریز
حامیان مجله