اولین همایش بین الملی التهاب


شروع : سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷

پایان : پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷

مکان : تهران سالن همایش های مرکز طبی کودکان
حامیان مجله