دومین کنگره بین المللی هماتولوژی و هماتوپاتولوژی


شروع : چهارشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : شیراز - هتل بزرگ چمران
برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی شیراز، آکادمی جهانی پاتولوژی، انجمن آسیب شناسی ایران، مرکز تحقیقات هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

حامیان مجله