پانزدهمین کنگره بین الملی صرع


شروع : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۵ بهمن ۱۳۹۷

مکان : تهران - کتابخانه ملی
حامیان مجله