نهمین کنگره شبکه همکار جنوب


شروع : پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

مکان : دانشگاه فسا
حامیان مجله