اولین همایش ریزگرد با رویکرد سلامت محور


شروع : سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

پایان : چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

مکان : زابل
حامیان مجله