یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری و سومین کنگره سلامت مردان ، ناباروری و سرطان های شایع مردان


شروع : چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷

مکان : مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تالار ابوریحان
حامیان مجله