بيست و هفتمين كنگره انجمن جراحان كودكان ايران


شروع : شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

پایان : چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

مکان : تهران - مركز همايش هاي رازي
حامیان مجله