بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی


شروع : چهارشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷

پایان : جمعه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷

مکان : تهران - پژوهشگاه صنعت نفت
با امتیاز بازآموزی

حامیان مجله