پسندیدم : ۱۱۲

دوشنبه ۳ دي ۱۳۹۷ ۲۳:۳۳

دانستني هاي زنان

📝اندومتريوز چيست؟

رشد سلول هاي مخاطي و بافت استروماي اندومتر رحم در هر جا به جز حفره اندومتر ،اندومتريوز ناميده مي شود.
🖍رشد سلول هاي مخاطي و بافت استروماي اندومتر رحم در هر جا به جز حفره اندومتر ،اندومتريوز ناميده مي شود.
🖍به عنوان مثال اندومتريوز تخمدان كه تحت عنوان اندومتريوما ناميده ميشود،به صورت كيست تخمداني حاوي ترشحات غليظ قهوه اي رنگ است و جدار ضخيمي دارد كه از نسج اندومتري پوشيده شده است.
🖍به دليل اينكه اندومتريوز از سلول هاي اندومتر طبيعي تشكيل شده مانند اين سلول ها به هورمون استروژن حساس است و در پاسخ به استروژن رشد كرده وبافت آن ريزش مي كند.در تخمدان خونريزي دوره اي اين نسج سبب رشد تدريجي كيست اندومتريوما مي شود كه داخل آن از خون مانده غليظ پر شده است.
🖍در كاشته هاي شكم و لگن اين تغييرات مي تواند ايجاد درد ها و اختلالات قاعدگي(مثل لكه بيني بين قاعدگي ها)و حتي نازايي كند كه در اين صورت درد از چند روز قبل از شروع قاعدگي ايجاد مي شود و تا قطع خونريزي قاعدگي ادامه مي يابد
🖍محل شايع اندومتريوز در لگن مي باشد ولي با شيوع كمتر مي تواند دركولون ،ريه و مثانه نيز باشد وفرد مبتلا در زمان خونريزي قاعدگي خود به ترتيب دچار خونريزي از مقعد،دهان،مجاري ادرار مي شود.
اندومتريوز مي تواند در محل برش سزارين يا ناف باشد.
🖍با توجه به موارد فوق تابلوي باليني اندومتريوز بسيار متغير است و شدت علائم باليني فرد مبتلا ارتباطي به شدت اندومتريوز ندارد.
🖍سير خودبه خودي اندومتريوز متفاوت و غيرقابل پيش بيني است؛درموارد كمي كاشته ها بدون درمان پسرفت ميكنند.

🖍از آنجايي كه اندومتريوز يك اختلال وابسته به هورمون استروژن است درمان قطعي آن تنها قطع فعاليت تخمدان با دارو يا جراحي است.درمان دارويي اثر موقت دارد لذا درمان قطعي برداشتن تخمدان با جراحي است كه در افراد جوان جائز نيست.بنابراين بسته به شكايت بيمار از درمان هاي موقت استفاده مي شود تا اينكه بعد از يائسه شدن فردكاشته ها خود به خود تحليل روند.در مواردي كه كاشته ها قابل رويت و سطحي باشند مي توان با جراحي آنها را خارج نمود ولي عود اندومتريوز به دنبال جراحي امر شايعي است.


دكتر مژده بلورچيان


کلمات کلیدی : اندومتريوز-استروژن-اندومتر

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله