پسندیدم : ۸۴

سه شنبه ۴ دي ۱۳۹۷ ۲۳:۱۰

دانستني هاي مهم روز

واكنش سوگ،از دست دادن عزيزان؛راهكار چيست؟

🖍سوگ سندرومي است كه معمولا با از دست دادن يكي از عزيزان بروز مي كند.سوگ ممكن است به دلايلي غير از مرگ عزيزان نيز روي دهد كه نمونه هايي از آنها ذكر شده است:
📝مراقبت هاي پايان زندگي و سوگ

🖍سوگ سندرومي است كه معمولا با از دست دادن يكي از عزيزان بروز مي كند.سوگ ممكن است به دلايلي غير از مرگ عزيزان نيز روي دهد كه نمونه هايي از آنها ذكر شده است:
١-جدا شدن از عزيزان به واسطه جدايي،طلاق يا زنداني شدن؛
٢-از دست دادن موقعيت يا يك شي كه داراي ارزش احساسي زيادي براي فرد بوده است مانند از دست دادن شغل يا منصب با ارزش؛
٣-از دست دادن چيز محبوبي كه در تصور فرد بوده است مانند مرگ جنين در داخل رحم يا تولد نوزاد داري نقص عضو؛
٤-آسيب خودشيفتگي مانند قطع اندام يا ماستكتومي(برداشتن سينه)

🖍سوگ از ٤ مرحله تشكيل شده است؛ در مرحله اول كه به آن كرختي يا اعتراض گفته مي شود،فرد دچار ناراحتي،ترس و عصبانيت مي شود.در مرحله دوم زندگي دنيوي به نظر پوچ و بي معني به نظر مي رسد ولي عزت نفس آسيبي نمي بيند.در اين مرحله كه تحت عنوان "اشتياق ديدار و جست و جوي فرد از دست رفته" ناميده مي شود؛اشتغال ذهني درباره فرد از دست رفته،ناآرامي فيزيكي،گريستن و خشم شايع است.در مرحله سوم كه به آن مرحله آشفتگي و يأس مي گويند،ناآرامي و بي هدف بودن،كناره كيري،درون گرايي،تحريك پذيري وبازسازي مكرر خاطرات به طور شايعي روي مي دهند؛در مرحله چهارم يا ساماندهي مجددبا جايگزين كردن الگوها ،اهداف و افراد جديد،سوگ كاهش مي يابد.همانندسازي با فرد از دست رفته روي مي دهد.
🖍نكته مهم دانستن تفاوت ميان سوگ وافسردگي است؛سوگ موجب برانگيختن همدلي و همدردي در روابط بين فردي مي شود.واكنش سوگ به تدريج فروكش مي كند و معمولا بعد از ٦ ماه تا ١سال به خصوص با اطمينان دهي و تماس هاي اجتماعي برطرف مي شود و داروهاي ضد افسردگي در درمان علائم سوگ كمكي نمي كنند.اين در حالي است كه در افسردگي فرد خود را به طور كلي مقصر دانسته و علائم آن به مرور زمان نه تنها برطرف نميشود بلكه به تدريج بدتر مي شود و نياز به درمان دارويي دارد.

🖍كنترل و درمان سوگ:
١-برون ريزي احساسات را تشويق كنيد.به فرد اجازه دهيد در مورد عزيزان خود صحبت كند.يادآوري خاطرات مثبت مفيد است.
٢-از گفتن عباراتي مانند "گريه نكن" به فرد عزادار خودداري كنيد.
٣-ملاقات هاي كوتاه مدت و متعدد بهتر از ملاقات هاي طولاني مدت و كم است.
٤-گروهي از افراد كه فرد متوفي را مي شناسند در حضور شخص سوگوار درباره متوفي صحبت كنند.

دكتر مژده بلورچيان


کلمات کلیدی : سندروم سوگ-افسردگي

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله