پسندیدم : ۶۰

دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۲۶

دانستنی های مهم

آشنایی با فوبیای اختصاصی و اجتماعی

فوبیای اختصاصی ترس غیر منطقی از یک شی یا موقعیت ماند پرواز حیوانات ارتفاع تزریق یا مشاهده خون است.بیمار هنگام برخورد با آن دچار اظطراب شدیدی می شود و تلاش می کند تا به هر قیمت از آن اجتناب کند
فوبیای اختصاصی شایع ترین اختلال اضطرابی است و اغلب در دوران کودکی بروز می کند.فوبیای اختصاصی ترس غیر منطقی از یک شی یا موقعیت ماند پرواز حیوانات ارتفاع تزریق یا مشاهده خون است.بیمار هنگام برخورد با آن دچار اظطراب شدیدی می شود و تلاش می کند تا به هر قیمت از آن اجتناب کند.اضطراب در کودکان ممکن است به شکل گریه میخکوب شدن یا چسبیدن به والدین بیان شود.

فرد می داند که ترس بسیار زیاد و غیر معقول است.البته این ویژگی در کودکان ممکن است وجود نداشته باشد.فرد از آن موقعیت یا شی اجتناب می کند.هنگامی که قرار است با آن مواجهه داشته باشد از قبل دچار اضطراب می شود(اضطراب قابل پیش بینی )و دچار اختلال عملکرد اجتماعی شغلی و تحصیلی شده است. در افراد با سن کمتر از 18 سال مدت اختلال حداقل 6 ماه است.

 

فوبیای اجتماعی ترس غیر منطقی از موقعیت های اجتماعی مانند صحبت کردن در جمع یا غذا خوردن در جمع و استفاده از توالت عمومی است.این اختلال معمولا در اوایل نوجوانی بروز می کند.ترس در روبرو شدن با افراد ناآشنا روی می دهد و فرد می ترسد عملی انجام دهد که موجب تمسخریا تحقیر دیگران قرار گیرد.فرد از قرار گرفتن در چنین موقعیت هایی اجتناب می کند و درمواردی که قرار است در جمع قرار گیرد پیش از آن دچار علایم اضطرابی (اضطراب قابل پیش بینی)می شود.فرد می داند که ترس وی بیش از حد معمول و غیر معقول است.برای اینکه این تشخیص در کودکان مطرح شود باید وی در جمع هم سن و سال های خود دچار این علایم شود نه اینکه تنها در جمع بزرگسالان علایم ترس و اضطراب بروز کند.

اکثر روش های درمان اختلالات اضطرابی شامل ترکیبی از مداخلات دارویی و رفتاری است که بنا به تشخیص پزشک از یک یا ترکیبی از درمان ها استفاده می شود.

 دکتر مژده بلورچیان

  


کلمات کلیدی : -فوبیا احتماعی-فوبیای اختصاصی-Social Anxiety Disorders-Social Phobia

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله