پسندیدم : ۶۰

جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ۲۳:۱۶

دانستني هاي مهم

کارگاه بحران زلزله از نگاه نفرولوژی

برگزار کننده انجمن نفرولوژی کودکان ایران
بسمه تعالی
کارگاه بحران زلزله از نگاه نفرولوژی
برگزار کننده انجمن نفرولوژی کودکان ایران
2/12/1397
مباحث ارائه شده:
1 – مدیریت بحران در زلزله از نگاه تیم نفرولوژی توسط دکتر سید محمد تقی حسینی طباطبائی، نفرولوژیست کودکان.
2 – اقدامات پیشگیری ودرمان در محل حادثه، ارائه دهنده دکتر افشین صفائی، نفرولوژیست کودکان.
3 – پیشگیری و تشخیص رابدومیولیزیس در محل بحران، دکتر رضا دلیرانی، نفرولوژیست کودکان.
4 – اندیکاسیونهای شروع دیالیز در موارد نارسائی حاد کلیه در محل بحران، دکتر معصومه محکم، نفرولوژیست کودکان.
5 – راههای شناسائی پارگیهای سیستم ادراری در محل بحران، دکتر پژمان شاد پور، اورولوژیست.
6 – رو شهای عملی FAST management بیماران درمحل حادثه (بررسی با سونوگرافی پرتابل)، دکتر عماد ممتاز، نفرولوژیست کودکان.
7 – روش کارگزاری کاتتر دیالیز صفاقی حاد، دکتر نکیسا هومن، نفرولوژیست کودکان.
8 – گزارشی از تجربه زلزله بم، دکتر ایرج نجفی. نفرولوژیست بالغین.
9 – آموزش احیا مقدماتی، دکتر علی منافی فلوشیپ PICU.
ضمنا برگزاری عملی کارگاه احیا در ضمن نجات بیمار از زیر آوار و نیزمانوربحران بصورت عملی برگزار گردید.
خلاصه ای از مطالب ارائه شده در کارگاه:
❖ سالیانه 1.5میلیون زلزله با قدرت بیش از 2 در مقیاس امواج درون زمین (ریشتر) در دنیا اتفاق میافتد، هر سال یک زمین لرزه با بزرگی 8 و بالاتر، 15 زمین لرزه با بزرگی 7 –7.5  و 134 مورد با بزرگی 6 – 6.9در دنیا داریم.
درایران سالیانه حدود 17000 زمین لرزه بالای 2، و دو زمین لرزه 6 – 6.9، و هر پنج سال یک زمین لرزه 7 – 7.9اتفاق میافتد.
- باید متوجه بود که در بحران زلزله:
1 – جمعیت زیادی آواره و در محل سرگردان میشوند.
2 – بیمارستانها و تجهیزات پزشکی آسیب می بینند.
3 – خطوط برق، آب، گاز آسیب دیده و خود خطر آفرین میشوند.
4 – شبکه های تلفن، اینترنت، حمل و نقل مختل میشوند.
در چنین شرایطی و بر اساس پیش بینی های قبلی تیمهای امداد نفرولوژی، متشکل از پزشکان نفرولوژیست، سایر تخصصها و پزشکان عمومی آموزش دیده، پرسنل دوره دیده و بویژه آشنا با دیالیز، بلافاصله وارد صحنه شده و با همکاری مدیریت بحران، گروههای 8 گانه را ساماندهی میکنند:
1 - گروه کمک کننده به بیماران.
2 – گروه ایجاد کننده هماهنگی بین کارکنان و داوطلبین.
3 – گروه سامان دهنده تیم های پزشکی.
4 – گروه تشکیل سامانه فروشگاهی و فروش اقلام مورد نیاز مردم.
5 – گروه تامین کننده تسهیلات مورد نیاز مردم در محل.
6 – گروه رد یابی کننده بیماران مزمن قبلی و تامین نیازهای درمانی آنان.
7 – گروه رابط و هماهنگ کننده با سازمانهای مسول دولتی.
8 – گروه ارتباطات و پاسخگو به تماسها.
این تیم بلافاصله پس از استقرار با هماهنگی مدیریت بحران در محل باید:
- بیمارستانهای محل حادثه را از نظر سلامت و یامیزان تخریب و امکان بهره برداری از تجهیزات آن بررسی نماید.
- چگونگی اعزام بیماران و افراد نیازمند درمان را در بیمارستانهای محلی و یا معین، مشخص نماید.
- با سایر واحدهای امدادی ارتباط و هماهنگی داشته باشد.
- تعداد مورد نیاز نفرولوژیستها و همکاران و پرستاران خبره را تعیین نماید.
- برنامه اجرائی تدوین شده داشته باشد.
- بررسی نماید که چه تعداد ازبیماران صدمه دیده (crush syndrome)، را میشود در محل درمان و چه تعداد را به بیمارستانهای معین انتقال دهند.
وظیفه تیم نفرولوژی این است که بسرعت در محل حادثه حاضر شده، با نظم و برنامه ریزی و هماهنگی کامل با رئیس بحران محل، اقدامات ذیل را ساماندهی کند:
1 – با پروتکل مایع درمانی مناسب در محل آوار و حتی قبل از بیرون آوردن کامل بیمار، ابتلاء به AKI را کاهش دهد.
2 – در صورت ایجاد نارسائی حاد کلیوی (AKI) با تامین تسهیلات مورد نیاز آنرا درمان نماید.
3 – در موارد بروز هیپرکالمی آنرا درمان نماید.
4 – امکان انجام درمانهای جایگزین برای کلیه نارسا (همودیالیز، دیالیز صفاقی حاد) را درمحل و مراکز معین اطراف فراهم آورد.
5 - شرایط انتقال صحیح بیماران را به مراکز مناسب در محل بحران و یا مراکز معین فراهم آورد.
6 – بیماران مزمن قبلی مناطق آسیب دیده ( دیالیزیهای مزمن، بیماران قلبی، CKD ها...) را بسرعت ردیابی، شناسائی، جمع آوری و نیازهای درمانی شان را برآورده نماید.
برآورد میشود که جمعیتی بالغ بر 400 میلیون نفر در جهان در مناطق زلزله خیز زندگی میکنند، در موقع بروز زلزله های مخرب، تیمهای امداد و درمان با انجام اقدامات ابتدائی و ساده ولی بموقع، میتوانند تا 40% آمار مرگها را کاهش دهند.


کلمات کلیدی : زلزله-نفرولوژي

نسخه چاپی

نظر خود را ثبت کنید

حامیان مجله