امتیاز شما :
امتیاز :

دوشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۷ ۱۱:۰۹

دانستني هاي مهم روز

‍ بزاق طعم مواد غذایی را تغییر می دهد

محققان با کمک ۶۴ داوطلب توانایی بزاق را در تغییر مزه مورد ارزیابی قرار دادند و دریافتند بزاق دهان قادر است طعم ها را تغییر دهد.
 ✅محققان با کمک 64 داوطلب توانایی بزاق را در تغییر مزه مورد ارزیابی قرار دادند و دریافتند بزاق دهان قادر است طعم ها را تغییر دهد.


✅در این تحقیقات از داوطلبان خواسته شد به مدت یک هفته، هر روز سه مرتبه یک شربت شکلات تلخ را بنوشند و طعمی را که احساس می کنند، رتبه بندی کنند.
✅در این آزمایش با گذشت زمان امتیازی که داوطلبان به تلخی شربت می دادند، کاهش یافت. به عبارت دیگر از نظر آن ها به مرور زمان از میزان تلخی شربت کاسته می شد، در حالی که چنین نبود.
✅در آزمایشاتی که روی بزاق داوطلبان انجام گرفت، مشخص شد ترکیب بزاق آن ها نیز تغییر کرده و میزان پروتئین های سرشار از پرولین که با ترکیبات گس و تلخ پیوند برقرار می کنند، در بزاق داوطلبان افزایش یافته است.
به اعتقاد محققان این دو تغییر در بزاق و کاهش احساس تلخی با یکدیگر ارتباط دارند و بدن از طریق تغییر ترکیب بزاق، خود را به گونه ای سازگار می کند که طعم ناخوشایند ترکیبات تلخ را کاهش دهد. به عبارت دیگر بزاق قادر است طعم مواد غذایی را تغییر دهد. منبع :ایرنا


کلمات کلیدی : بزاق-طعم

نسخه چاپی
حامیان مجله